|

רמב״ם | Rambam

Hospitals and Health Care

רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם

rambam.org.il

חזון הקריה הרפואית רמב"ם הוא להוביל את הרפואה בישראל ולהטביע חותם בארץ ובעולם בטיפול, במחקר ובפיתוח הצוות המקצועי, תוך הצבת האדם, המטופל והעובד, בלב העשייה.

147

people viewed this page

Available Assessments

התחייבות לשיוויון חברתי
ISO 27017

Evidence & Verification

התחייבות לשיוויון חברתי

Monitoring

Findings Threats Scanner
RiskRecon

ESG/Sustainability profile

התחייבות לשיוויון חברתי
ISO 27017
Customer Assessment

About Findings

Finding's comprehensive platform offers companies of all sizes to use the platform's main features to create a holistic supply chain overview. This highly secured methodology enables enterprises and vendors complete control of the risk management process while enjoying continuous real-time monitoring
Supply Chain Risk Monitoring as a Service
Join us today
Supply Chain Risk Monitoring as a Service
Join us today
Request full profile page
Please enter your company e-mail to request full profile page:
Claim your company's compliance profile page
Your request has been sent !
Claim your company's compliance profile page
Waitlist signup

Welcome to Findings

Let's go over some details to setup your tailor-made account


Please fill your details below and click "Next" to create your account:

Payment

Feature
Startup
Business
Enterprise
Price
$10 / Month
$10 / Month
$25 / Month
VDPaaS
Alerts
Assessments
Integrated Apps
API
Join today and scan ALL YOUR VENDORS for FREE*
* FREE VENDOR SCAN for all of your vendors during your first month.
Feature
Startup
Business
Enterprise
Price
$25 / Month
$200 / Month*
Contact Us
Free vendors scan for 1 month
Findings search engine
Rapid security and compliance profile
Profile/showcase engagements per year
5
40
Unlimited
Multi/unlimited showcase use cases
Showcase compliance badge for your website
Best practice self-assessment
1 Findings or 1 BYOC
Assessment response automation
Personalizable, branded security & compliance showcase page
File/evidence repository
OKTA
DKIM
Out-of-the-box TPRM
20 vendors +
20 rating scans
50 vendors +
50 rating scans
Support
Email
Priority via Phone / Email
Internal Workflows (SO/BO)
Onboarding and customization account setup
*Price for every 40 engagements
Automate assessment response and showcase your cybersecurity posture
Supply Chain Risk Monitoring as a Service
Join us today
.
.
.
.

Thank you for signing up!

Supply Chain Risk Monitoring as a Service
Join us today
.
.
.
.

Thank you for signing up!