&
Findings for BICA members

Специализирано ESG решение за членове на АИКБ

Всеобхватно ESG решение за членове на АИКБ, включващо цялата ви верига за доставки

Customers and partners:

ESG оценка – адаптирана за членове на BICA:
Подпомага съответствието с различни изисквания чрез едно софтуерно решение: CSRD, таксономия, ISSB, GDPR и др..

Providing BICA members with ESG assessment – localized for BICA members (Bulgarian language)

Рационализирайте дейността си и намалете разходите и бюрокрацията

Опростете изискванията за отчитане и свържете цялата си верига за доставки, за да подобрите бизнес ангажираността и същевременно да намалите разходите си
Опростете изискванията за отчитане и свържете цялата си верига за доставки, за да подобрите бизнес ангажираността и същевременно да намалите разходите си

Цялостно, готово ESG решение, пригодено за членовете на BICA

Покривайки всички ключови стандарти като CSRD, таксономия, ISSB и GDPR, той предоставя поддръжка от начало до край, включително автоматизирани оценки, експертни консултации, стратегическо планиране на пътя и текущо управление на пропуските за ефективно, непрекъснато съответствие.​
Findings end-to-end supply chain solution

*Findings от услугата за членове на BICA ще бъдат достъпни от януари 2024 г.*​

Регистрирайте се, за да заявите офертата

/

Регистрирайте се предварително днес​

Ние уважаваме вашата поверителност. С изпращането на вашата информация вие се съгласявате да получавате съответните съобщения от нас. Можете да се отпишете по всяко време.​
Supply Chain Risk Monitoring as a Service
Join us today
Supply Chain Risk Monitoring as a Service
Join us today
Waitlist signup

Welcome to Findings

Let's go over some details to setup your tailor-made account


Please fill your details below and click "Next" to create your account:

Payment

Feature
Startup
Business
Enterprise
Price
$10 / Month
$10 / Month
$25 / Month
VDPaaS
Alerts
Assessments
Integrated Apps
API
Join today and scan ALL YOUR VENDORS for FREE*
* FREE VENDOR SCAN for all of your vendors during your first month.
Feature
Startup
Business
Enterprise
Price
$25 / Month
$200 / Month*
Contact Us
Free vendors scan for 1 month
Findings search engine
Rapid security and compliance profile
Profile/showcase engagements per year
5
40
Unlimited
Multi/unlimited showcase use cases
Showcase compliance badge for your website
Best practice self-assessment
1 Findings or 1 BYOC
Assessment response automation
Personalizable, branded security & compliance showcase page
File/evidence repository
OKTA
DKIM
Out-of-the-box TPRM
20 vendors +
20 rating scans
50 vendors +
50 rating scans
Support
Email
Priority via Phone / Email
Internal Workflows (SO/BO)
Onboarding and customization account setup
*Price for every 40 engagements
Automate assessment response and showcase your cybersecurity posture
Supply Chain Risk Monitoring as a Service
Join us today
.
.
.
.

Thank you for signing up!

Supply Chain Risk Monitoring as a Service
Join us today
.
.
.
.

Thank you for signing up!